Bočna rotaciona hidraulična kosilica BDR INO Brežice

bocna rotaciona kosilica bdr brezice

Bočna rotaciona hidraulična kosilica BDR odličan je priključak za mulčer, koji omogućuje košenje trave i u okolini drveća u voćarstvu i vinogradarstvu. Bočna rotaciona kosilica može se namijestiti na mulčere modela ELITE i ELITEL. BDR je namiještena na mulčer i pomoću tastera, koji aktivira hidraulični pogon, omogućeno je pomijerane kosilce lijevo-desno i tako može da kosi između drveća. Upotrebom ove kosilice izjegavamo dupli rad i aplikaciju herbicida, što znači smanjenje troškova i manju potrošnju vremena. Isto tako ekološkim načinom održavanja voćnjaka i vinograda najviše pogodujemo našoj prirodi.

Dokumentacija

 

Komunalni mulčer Zanon model TMC

komunalni mulcer zanon tmc

Mulčer Model TMC zbog velike prilagodljivosti na terenu ima širok raspon za upotrebu na svim vrstama terena. Ovaj mulčer je odličan za čišćenje od grančica i korova nasipa, cesta, nasipa ili, jednostavno, vinogradima i voćnjacima. Nudi mogućnost zakretanja 90 do -55 nagib s bočnim pomakom varira zavisno o modelu koji se koristi.

Dokumentacija

 

Mulčer EURO L

mulcer euro l

Mulčeri EURO L su profesionalne mašine za održavanje većih zelenih površina na komunalnom kao i na poljoprivrednom področju. Idealan je za mulčiranje visoke trave i grmlja na neobrađenim površinama, jer sa njim možemo da usitnjavamo granje do prečnika 5 cm. Kompaktna izvedba omogućava uspešan rad i u najtežim radnim uslovima. Kombinovana poteznica na nosećem ramu sa mogućnošću preklopa napred i nazad omogućava jednostavno i brzo kačenje ispred i iza traktora. Duplospiralni rotor sa 45º raspodelom radnih tela, koji je ugrađen u ovaj model troši puno manje energije, tako da je potrebna puno manja snaga traktora, a opterećenje na vitalne delove mulčera EURO L je puno manje.

Dokumentacija

 

Mulčer EURO OPEN TL

mulcer euro open tl

Mulčeri EURO OPEN TL su profesionalne mašine za održavanje većih zelenih površina na komunalnom kao i na poljoprivrednom područiju. Idealan je za mulčiranje visoke trave i grmlja na neobrađenim površinama, jer možemo sa njim da usitnjavamo granje do prečnika 6 cm. Za brži protok mulčirane mase mulčer EURO OPEN TL ima mogučnost otvaranja poklopca na zadnjem delu mulčera. Mulčer ima u standardnoj opremi ugrađen automatski zatezač remenja i ventilator za dodatno hlađenje remenja. Duplospiralni rotor sa 45º raspodelom radnih tela, koji je ugrađen u ovaj model troši puno manje energije, tako da je potrebna puno manja snaga traktora, a opterećenje na vitalne delove mulčera EURO OPEN TL je puno manje.

Dokumentacija

 

Mulčer INO MKS PLUS

mulcer ino mks plus

Mulčer MKS PLUS sa reduktorom izvan kućišta mulčera je profesionalna mašina, pogodna prije svega za održavanje zaraslih terena, za usitnjavanje trave, niskog grmlja, granja i biljnih ostataka. Zbog pomijeranja tijela mulčera u vertikalnom pravcu od 90º prema gore i do 65º prema dole, kao i u horizontalnom pravcu lijevo - desno, naročito je pogodan za košenje bankina, za mulčiranje strmih poljoprivrednih površina na terasama itd. Duplo kućište omogućuje promenu unutrašnjeg dijela kućišta, kada se ovo istroši. Vrlo je pogodan za rad na većim površinama u tandemu sa frontalno prikačenim mulčerima PROFI 300 ili EURO 280, gde se može postići radni zahvat veći od 5 metara.

Dokumentacija

 

Mulčeri vinogradarski modeli TSL i TFX

mulceri vinograd tsl tfx

Vinogradarski mulčeri TSL i TFX namijenjeni su za rad u vinogradima, voćnjacima, parkovima i vrtovima. Njihova max. dubina mulčiranja je od 2-3 cm.

Dokumentacija

 

Mulčeri vinogradarsko-voćarski, ratarski modeli TFZ

mulceri vinograd ratarski tfz

Mulčer TFZ primjenjuje se za rad u voćnjacima, na svim ratarskim površinama i u teškim uslovima rada. Izrađen je od veoma kvalitetnih materijala, što garantuje siguran i kvalitetan rad.

Dokumentacija

 

Ratarski mulčer INO Brežice model EURO

mulcer brezice euro

Mulčeri EURO su profesionalne mašine za održavanje većih zelenih površina na komunalnom kao i na poljoprivrednom području. Idealan je za mulčiranje visoke trave i grmlja na neobrađenim površinama, jer sa njim možemo da usitnjavamo granje do prečnika 6 cm. Mulčer EURO ima jednostavno formiran noseći ram sa mogućnošću hidrauličkog pomeranja mulčera levo-desno. Duplospiralni rotor sa 45º raspodelom radnih tela, koji je ugrađen u ovaj model troši puno manje energije, tako da je potrebna puno manja snaga traktora, a opterećenje na vitalne delove mulčera EURO je puno manje.

Dokumentacija

 

Vinogradarski mulčeri INO Brežice modeli Elite

mulcer brezice elite

Mulčeri ELITE I ELITE L upotrebljavaju se na svim poljoprivrednim, komunalnim i ostalim neobrađenim površinama. U teškim uslovima rada preporučuje se upotreba čekića, a kod lakših radnih uslova za mulčiranje trave i za ostale biljne ostatke koriste se Y noževi. Duplospiralni rotor sa 45° raspodijelom radnih tijela, koji je ugrađen u ovaj model troši puno manje energije, tako da je potrebna puno manja snaga traktora, a opterećenje na vitalne dijelove mulčera ELITE je puno manje.

Dokumentacija

 

Vinogradarsko-vočarski mulčeri INO Brežice model MKM

mulcer brezice mkm

Mulčer MKM pogodan je pre svega za održavanje zaraštenih terena pored javnih puteva, u voćarstvu ispod drveća i u ratarstvu za mulčiranje pojedinih biljnih ostataka i grmlja. Zbog obrtanja tijela mulčera u vertikalnom pravcu od 90º prema gore i do 65º prema dole, kao i u horizontalnom pravcu lijevo - desno, naročito je pogodan za košenje bankina, za mulčiranje strmih poljoprivrednih površina na terasama, itd. Mulčer MKM ima ugrađen sigurnosni mehanizam - mehanički ublaživač naleta na prepreku, kojim možemo izbeći bitna oštečenja na mašini. Vrlo je pogodan za rad na večim površinama u tandemu sa frontalno prikačenim mulčerima PROFI 300 ili EURO 280, gde se može postiči radni zahvat veći od 5 metara. Duplospiralni rotor sa 45º raspodelom radnih tijela, koji je ugrađen u ovaj model troši puno manje energije, tako da je potrebna puno manja snaga traktora, a opterećenje na vitalne dijelove mulčera MKM je puno manje.

Dokumentacija

 

Vinogradarsko-voćarski ratarski mulčer TFG

mulcer tfg

Za rad u vinogradima, voćnjacima, na svim površinama, za teške uslove rada.

Dokumentacija

 

Voćarsko-ratarski mulčer MKS

mulcer mks

Mulčer MKS je profesionalna mašina, pogodna je pre svega za održavanje zaraslih terena pored javnih puteva, u voćarstvu ispod drveća i u ratarstvu za ukljanjanje raznih biljnih ostataka i grmlja. Zbog mogućnosti pomeranja tela mulčera u vertikalnom pravcu od 90º do 65º prema dole, kao i u horizontalnom pravcu lijevo - desno, naročito je pogodan za košenje bankina za mulčiranje strmih poljoprivrednih površina na terasama, itd. Sa mehanizmom paralelograma može se mulčer MKS pomerati izvan standardnog položaja iza traktora. Mulčer MKS ima ugrađen sigurnosni mehanizam - mehanički ublaživač naleta na prepreku, kojim možemo izbjeći bitna oštečenja na mašini.

Dokumentacija