Dvoredna vadilica krompira Rolmet

dvoredna vadilica krompira rolmet

Dvoredna vadilica-transporter krompira U609/0-2 je dizajnirana da vadi krompir sa dva reda. Ona se može koristiti na lakim i srednjim zemljištima,vrlo kamenitim plantažama i zatravljenim zemljištima. Vadilica može raditi u ravnici,kao i u podnožju gdje ugao ne prelazi 5 stepeni ( 8% ). Dizajnirana je kao traktorski priključak koji ima tri tačke kačenja i pogon preko kardana.Vadilica kupi krompir,čisti ga od zemlje a zatim iza sebe ostavlja krompir u pojasu širine 0,8 m.

Dokumentacija

 

Međuredni kultivator za kukuruz i suncokret Gaspardo

medjuredni kultivator za kuk sunc gaspardo

Okvir sa priključkom u tri tačke za traktore II kategorije

Radni elementi s čeličnim točkovima podesivim po visini

Dokumentacija

 

Mehanizacija za sadnju povrtlarskih kultura - Spedo modeli TPA-PP2/D  iTPA-PP2/A

sadnja povrtlarskih kultura spedo

Ova mašina je veoma jednostavna I funkcionalna-svaki element je opremljen velikim okruglim tanjirom čijim okretanjem sjeme propada kroz ulagač. Poluautomatsku sadilicu krompira pogoni točak.

Zagrtanje ( formiranje ) redova se vrši pomoću diskova ili pomoću podesivih razgrtača. Mašina je dizajnirana za sadnju čitavog ili rezanog sijemena krompira. Razdaljina između redova je podesiva,a razdaljina sijanja može varirati od 17-45 cm.

Dokumentacija

 

Pneumatska sijačica za kukuruz, suncokret i soju OLTMODEL PSK

pneumatska sijacica

Sijačice tipa PSK pneumatskog su sjetvenog aparata koji omogućava univerzalnu primjenu za sve okopavinske culture. U osnovnoj izvedbi namijenjena je za sjetvu kukuruza,a dodatnom opremom i zamijenom sijaćih ploča omogućena je višestruka primjena u sjetvi šećerne repe, soje, suncokreta te povrtlarskih kultura. Prema želji kupca, kao posebna oprema može se naručiti uređaj za deponiranje mineralnih đubriva UZG, uređaj za deponiranje mikrogranularnih pesticide UZP i uređaj za elektronsku kontrolu sjetve OLT-TRONIC. Precizna, pouzdana i ekonomična pneumatska sijačica omogućava brzu sijetvu sa tačno određenim sklopovima prema zahtijevima pojedinih FAO grupa.

Dokumentacija

 

Pneumatska sijačica za kukuruz, suncokret i soju Gaspardo - model SP dorada i ST Stella

pneumatska sijacica gasparado

SP DORADA  sijačica za kukuruz, repu i soju je opremljena sa fiksnim ramom i ima podesivu širinu zavisno o zahtijevanom broju i širini redova.

ST STELLA sijačica dizajnirana za sijanje kukuruza je opremljena sa teleskopskim ramom, koji se može sklopiti do širine od 3 m. Može biti opremljena sa plastičnim spremnikom za đubrivo ili sa većim metalnim kapaciteta 1000 litara sa pneumatskim distributerom za vanjske redove.

Dokumentacija

 

Sadilice krompira Tehnos

sadilice krompira tehnos

Namijenjena je dvorednoj poluautomatskoj sadnji gomolja te dodatnoj obradi tokom faze rasta.
Mašina prednjim plužnim ralicama otvara brazdu u zemlji, a dozatori, pogonjeni točkovima na tlu, spuštaju pojedine gomolje u zemlju. U zadnjoj fazi diskovi zatrpavaju gomolj zemljom i oblikuju greben. Dubina sadnje određuje se podešavanjem visine točka. Razmak između redova podešava se kontinuirano.

Dokumentacija

 

Vadilica krompira Tehnos

vadilica krompira tehnos

Pripada jednorednim rešetkastim mašinama za vađenje krompira, luka i slično i odgovara svim vrstama zemljišta do nagiba od 12 %. Diskovi režu višak cime krompira, a dvodijelna plužna glava podrezuje greben s krompirom i vodi ga na rešetke. Na dvije rešetke koje se kreću u suprotnim pravcima zemlja se presijava, a krompir se odlaže u uski red bočno od mašine. Takav način odlaganja omogućuje nesmetan rad mašine i vađenje gomolja. Zbog svoje djelotvornosti i jednostavne upotrebe, neizostavno je pomagalo na svakom poljoprivrednom gazdinstvu.

Dokumentacija

 

Sijačice za žetvu žitarica i trava - Gaspardo - model Nina

sijacice za sjetvu zitarica

Okvir s priključkom za traktore II° kategorije

Transmisijski točkovi: 6.00-16

Ulagači sjemena s motičicama,jednostrukim diskom ili dvostrukim diskovima-COREX

Centralno podešavanje dubine sjetve

Bez stepeni mijenjač

...

Dokumentacija

 

 

Uređaji za đubrivo i pesticide UZG i UZP

uredjaji za djubrivo pesticide uzg uzp

“UZG” je uređaj koji je namijenjen za deponiranje mineralnog đubriva. Primjenom ovog uređaja, pri sjetvi široko rednih kultura, moguće je istovremeno deponirati i određenu količinu mineralnih đubriva u tlo. Uređaj za deponiranje mineralnog đubriva dobija pogon sa pogonske osovine, te preko lanca pogoni spiralnu zavojnicu koja je smještena unutar spremnika. Spiralna zavojnica svojim okretanjem zahvata đubrivo i potiskuje ga kroz bočne otvore promijenjlive veličine. Dubina ulaganja gnjojiva u tlo podešava se spuštanjem ili podizanjem ulagača na vlastitim nosaču.

Dokumentacija

 

Vadilica luka Krukowiak model Z 653/1

vadilica luka krukowiak

Vadilica Z653/1 namijenjena je za vađenje luka na manjim, srednjim i većim površinama. U ponudi su od 1,2 1,5 I 1,8 m zahvata, kao i vadilice sa nožem i kvadratnom osovinom. Zbog strukturnih promjena vadilica Z653/1 je postala još učinkovitija i pouzdanija.

Dokumentacija