IMT 555S 4WD su univerzalni traktori koji sa sistemom od preko 100 priključnih oruđa omogućavaju veoma raznovrsnu primjenu u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i sl. Traktori mogu da rade ekonomično sa svim vrstama nošenih, polunošenih i vučenih oruđa sa priključnim mjerama kategorije I.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • S1

Dokumentacija