Dizel pumpe i motori DMB

dizel pumpe motori dmb

Jaka konstrukcija, mala težina, veliki pritisak i kapacitet omogućavaju  široku primjenjljivost u poljoprivredi za navodnjavanje, građevinarstvu itd. Zbog svojih malih gabarita, male mase generatora za svoju klasu, pogodan je za prenošenje kao i rukovanje i održavanje.

Dokumentacija

 

Monofazne pumpe Speroni

monofazne pumpe speroni

Ove pumpe su idealne za ispumpavanje čiste vode i drugih hemijskih i neagresivnih tečnosti. Mogu biti instalirane u bilo kojoj poziciji, pod uslovom da su izlazi okrenuti prema gore. Zahvaljujući specijalnom dizajnu moguće je izvlačenje motora i rotirajući dijelova sa zadnje strane, i rastavljanja bez pomijeranja tijela pumpe i cijevi povezani sa pumpom. Mogu se jednostavno koristiti u širokom obimu civilnih, poljoprivrednih, industrijskih i fabričkih aplikacija poput snabdijevanja vodom i navodnjavanja.

Dokumentacija

 

Trofazne pumpe Speroni

trofazne pumpe speroni

Ove pumpe su idealne za ispumpavanje čiste vode i drugih hemijskih i neagresivnih tečnosti. Mogu biti instalirane u bilo kojoj poziciji, pod uslovom da su izlazi okrenuti prema gore. Zahvaljujući specijalnom dizajnu moguće je izvlačenje motora i rotirajući dijelova sa zadnje strane, i rastavljanja bez pomijeranja tijela pumpe i cijevi povezani sa pumpom. Mogu se jednostavno koristiti u širokom obimu civilnih, poljoprivrednih, industrijskih i fabričkih aplikacija poput snabdijevanja vodom i navodnjavanja.

Dokumentacija

 

Vertikalne trofazne pumpe Speroni

vertikalne trofazne pumpe speroni

Univerzalne pumpe se koriste za sisteme snabdijevanja vodom ili drugim čistim neeksplozivnim tečnostima bez čvrstih i abrazivnih supstanci.  Mogu se koristiti u civilnoj i industrijskoj upotrebi, u domaćinstvima, kao i u poljoprivredne i komunalne svrhe. Izrađene su po najvišim EU standardima i zadovoljavaju sve uslove za kvalitetan i siguran rad.

Dokumentacija

 

Tifoni za navodnjavanje Ocmis modeli R

tifon ocmis r

Tifoni za navodnjavanje OCMIS su mobilne mašine za navodnjavanje koje karakteriše snažna konstrukcija na kojoj se nalazi bubanj sa namotanim crijevom. Izrađeno je od polietilena i može da izdrži visok pritisak, istezanje, habanje i omogućuje kvalitetan  i dugoročan radni vijek. Na kraju crijeva se nalaze kolica sa odgovarajućim topom ili sa kišnom rampom. Njegove prednosti su mobilnost, koja se ogleda u jednostavnom premiještanju sa parcele na parcelu,kao i rotiranje vitla za 360°.

Dokumentacija

 

Tifoni za navodnjavanje Ocmis modeli VR

tifon ocmis vr

Tifoni za navodnjavanje OCMIS su mobilne mašine za navodnjavanje koje karakteriše snažna konstrukcija na kojoj se nalazi bubanj sa namotanim crijevom. Izrađeno je od polietilena i može da izdrži visok pritisak, istezanje, habanje i omogućuje kvalitetan  i dugoročan radni vijek. Na kraju crijeva se nalaze kolica sa odgovarajućim topom ili sa kišnom rampom. Njegove prednosti su mobilnost, koja se ogleda u jednostavnom premiještanju sa parcele na parcelu,kao i rotiranje vitla za 360°.

Dokumentacija