Centrifugalni rasipači mineralnih đubriva modeli XDA

centrif rasipac model sda

Priključak na traktore I i II kategorije

Usipni lijevak ( koš ) izrađen od čeličnog lima-MODELI SDA

Dvostruki diskovi od inox

Mehaničke komande za regulaciju doziranja

Zbog male ukupne širine (110 cm) modela SDA te mogćnosti ugradnje opreme za bočno (usmjereno-lokalizirano) rasipanje gnjojiva u desnu I lijevu stranu (dodatna oprema) namijenjeni su I za rad u vinogradima I voćnjacima

Dokumentacija

 

Centrifugalni rasipači mineralnih gnojiva Agrex modeli SF SL S

centrif rasipaci agrex modeli

Priključak na traktore Iº i IIº kategorije

Usipni lijevak (koš) iz čeličnog lima (modeli SF i S)

Usipni lijevak (koš) iz visokokvalitetne plastike, dno lijevka iz INOX-a (modeli SL)

Mehaničke komande za regulaciju količine rasipanja

Mogućnost rasipanja samo u lijevu ili desnu stranu

Precizna i uniformna raspodjela gnojiva

Mogućnost usmjerenog (lokaliziranog) rasipanja gnojiva u desnu ili u desnu i lijevu stranu - primjena u vinogradima i voćnjacima (dodatna oprema)

Sa dodatnom opremom namijenjeni su i za rasipanje soli i pijeska u zimskim uslovima

Dokumentacija

 

Nošeni rasipači mineralnih gnojiva sa dvostrukim diskom modeli Kylo

noseni rasipac dvostruki disk kylo

KYLO SISTEM VAGANJA

Automatski način rada, zbog konstantnog mjerenja količine gnjojiva u rasipaču, zavisno od brzine traktora povećava ili smanjuje količinu gnjojiva

Jednakom preciznošću radi i na terenima sa bočnim nagibom                                                          
Redovno održavanje je pojednostavljeno i svedeno na minimum                                                        

Svi mehanički i elektronski sigurnosni uređaji su u skladu s europskim standardima

Dokumentacija

 

Nošeni i vučeni rasipači mineralnih gnojiva sa dvostrukim diskom modeli XDI

noseni rasipac dvostruki disk xdi

XDI SISTEM VAGANJA

Automatski način rada, zbog konstantnog mjerenja količine gnjojiva u rasipaču, zavisno od brzine traktora povećava ili smanjuje količinu gnjojiva

Jednakom preciznošću radi i na terenima sa bočnim nagibom                                                          
Redovno održavanje je pojednostavljeno i svedeno na minimum                                                        

Svi mehanički i elektronski sigurnosni uređaji su u skladu s europskim standardima

Dokumentacija

 

Rasipač mineralnog đubriva Agrex sa sklatećom cijevi model P

rasipac agrex klateca cijev model p

Rasipač AGREX (model P) je namijenjen ra razbacivanje umjetnog đubriva.

Širina razbacivanja je od 6-24 metra.

Uz dodavanje nastavka razbacivanje umjetnog đubriva moguće je i u voćnjacima i vinogradima.

Dokumentacija

 

Rasturač stajskog đubriva SIP od 4,6,8,10 i 12 tona

rasturac stajskog djubriva

Razbacivač stajnjaka ORION 60H s ukupnom masom 6 tona, metalne stranice, kočnica protiv naleta, automatski zatezač lančanog transportera, hidrauličko podizanje zadnje zaštite rasipača, vertikalni rastresač s četiri vertikalna valjka i hidraulički pogon lančanog transportera.

Dokumentacija

 

Rasturač stajskog đubriva MAJEVICA od 4 tone

majevica

Rasturači stajnjaka sa vertikalnim valjcima omogućavaju ravnomijerno i kvalitetno rasturanje stajskog đubriva na širinu od 6-8 metara. Sa posebnim dodacima može se koristiti za prevoz silaže i drugih poljoprivrednih proizvoda. Rasturači su izrađeni od kvalitetnih materijala i laki su za rukovanje i održavanje.

Dokumentacija

 

 

Vučeni rasipači mineralnih đubriva sa dvostrukim diskom - modeli MAGNUM PRO

magnum pro

Prilagodljivost sa GPS uređajima, svi mehanički i elektronski sigurnosni uređaji su u skladu sa europskim standardima, redovito održavanje je pojednostavljeno i svedeno na minimum...

Dokumentacija